خانه / ترکی / Tan Taşçı

Tan Taşçı

متن و ترجمه آهنگ Bi Başka Ayrıldık از Tan Taşçı

sen olsaydın zarar verirdin اگه تو بودی ضرر می رسوندی daha güçlü olandın sen تو قوی ترین بودی ben olsaydım içime atardım اگه من بودم به درونم می ریختم hissederdim derinden از عمق(درون) حس می کردم Ne olduk sevgilim neden darıldık چی شدیم عشقم، چرا رنجیده شدیم ne zaman unuttuk …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Nasıl Seveceğim از Tan Taşçı

Ne kadar çok uzakta olsan da هر چقدر هم که دور باشی Perdene değen rüzgârı bileceğim بادی که به پرده ات (پرده اتاقت) می خوره رو خواهم فهمید Ellerinle sağladığın yaralarımı با دستات محکم تر (بزرگ تر) کردی زخمهام رو Sen dağla nasıl inanacağım sevdana, تو داغ شو ، چطور …

ادامه مطلب »