خانه / ترکی

ترکی

متن و ترجمه آهنگ Bi Başka Ayrıldık از Tan Taşçı

sen olsaydın zarar verirdin اگه تو بودی ضرر می رسوندی daha güçlü olandın sen تو قوی ترین بودی ben olsaydım içime atardım اگه من بودم به درونم می ریختم hissederdim derinden از عمق(درون) حس می کردم Ne olduk sevgilim neden darıldık چی شدیم عشقم، چرا رنجیده شدیم ne zaman unuttuk …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Yolla از Tarkan

Bide baktım ki o da ne بازم نگاه کردم که اون چیه Sürü sürü bir sürü çile دسته دسته، یه دسته غم و اندوه Toplanmış geliyorlar جمع شدن دارن میان Güle oynaya önüme با رقص و شادی به سمتم Hani sözdü bundan böyle کجاش حرف بود از این به بعد …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Nasıl Seveceğim از Tan Taşçı

Ne kadar çok uzakta olsan da هر چقدر هم که دور باشی Perdene değen rüzgârı bileceğim بادی که به پرده ات (پرده اتاقت) می خوره رو خواهم فهمید Ellerinle sağladığın yaralarımı با دستات محکم تر (بزرگ تر) کردی زخمهام رو Sen dağla nasıl inanacağım sevdana, تو داغ شو ، چطور …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Yaktım Gemileri از Uğur Etiler

Hani çok doğrusun ya کجاست می گفتی خیلی درستی (طرف حقی) Her şey de en iyisin ya یا در هر چیزی بهترینی Dünya etrafında dönmüyor bilesin بدون که دنیا اطراف تو (حول خواسته های تو) نمی چرخه Bakışıyla bir dağı devirir با نگاه هاش یک کوه رو ویران می کنه …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ Çok Ağladım از Tarkan

Haykırsam, [اگه] فریاد بزنم Duyup Gelsen Uzaklardan بشنوی و از دور بیای Dokunsam Bir, [اگه] لمست کنم Son Bir Kez Sana Dokunsam برای آخرین بار لمست کنم Sarılsam, به آغوش بکشم Hayallerime Sarılsam رؤیاهام رو به آغوش بکشم Uzansam Bir, [اگه] دراز بکشم Yanı Başına Uzansam کنار سرت دراز بکشم …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Çat Kapı از Oğuzhan Koç

Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bitanem تا من منصرف نشدم فکر کن، نمیشه نمیشه یکی یدونه من Düşün bizi ne olur, yalvarırım terketme به ما فکر کن، چی میشه، التماس می کنم ترک نکن Başkalarındaki o aşk, bizi mutlu eder mi عشقی که در بقیه هست، ما رو خوشبخت میکنه؟ …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Hele Bir Başla از Yalın

Doğruyum dosdoğruyum, حقیقت هستم، کاملا راست و صادقانه هستم Aşka çıkan her yol gibi مانند هر راهی که به عشق منتهی میشه İnanmasan da حتی اگه باور نکنی Bildiğim tüm şehirleri unuttum تمام شهرهایی که می شناختم رو فراموش کردم Senin yanında doğdum در کنار تو متولد شدم Yanı başında …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Deli Divanenim از Ziynet Sali

Ne olur korksam ne olur korkmasam چی میشه بترسم ، چی میشه نترسم Duruyor mu damarda akacak kan آیا خونی که در رگ جریان داره متوقف میشه Ne göreyim fırlamış yerinden چی میشه ببینم از جاش بیرون پریده Yetişemedim yüreğimin arkasından نتونستم به پای دلم برسم (نتونستم همراه و همپا …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Padişah از Sibel Can

Üstüme gelme inanamam به سراغم نیا ، نمیتونم باور کنم Beni ben gibi sevmedin bilirim می دونم که منو مثل من (دوست داشتن خودم) ، دوست نداشتی Bu sefer de yalancı ben olamam این بار من دیگه نمیتونم دروغگو باشم Seni bir kalemde rezil ederim تورو در یک چشم بهم …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Üzülmedin mi از Simge

Vuruldum ضربه خوردم Aynı yerden üst üste vuruldum از همون جا به صورت پی در پی (چندین بار) ضربه خوردم Ama sustum اما سکوت کردم Dağıttın hayatımı نابود کردی زندگیم رو Beni ağır yanılttın من رو به اشتباه بزرگی انداختی Acım oldun دردم شدی Ve gördüm gerçeği و حقیقت رو …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Ben Bazen از Simge

Üstüme üstüme geliyor hayat زندگی داره به روم میاد (بهم فشار میاره) Sabrımı sınıyor صبرمو از بین می بره Yaptığı şakalar artık bayat شوخی هایی که می کنه دیگه کهنه (قدیمی) هست Hep başa sarıyor فقط سر آدم رو می بره (باعث اذیته) Bazen çok dayanılmaz olabiliyor بعضی وقتا می …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ Aşkın Olayım از Simge

İnsan yalnız doğarda yalnız ölmezmiş naber انسان تنها متولد میشه، تنها نمی میره، چه خبره Bizden uzak olsun keder غم و اندوه از ما دور باشه Sormana hiç gerek yok yanmışım tarifi zor نیاز به پرسیدن نداره، سوختم تعریفش(بیانش) سخته Söylerim günde bin kere هزار بار در روز می گم …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Yan Benimle از Sıla

Yalan sevinçle oyalandım با دلخوشی دروغین معطل شدم Aklın tuzağında dolandım در دام عقل چرخیدم Kusuruma bakma zil zurna geldim ببخش از خود بی خود اومدم Sabahın beşi kapına dayandım صبح ساعت ۵ جلوی در خونت بودم Erbabım aşk madem چون اربابم عشقه Madem yasaklar namahrem چون ممنوعیت ها نامحرمن …

ادامه مطلب »