خانه / انگلیسی / The Rasmus

The Rasmus

متن وترجمه آهنگ Paradise از The Rasmus

The Rasmus – Paradise I’m dead, but I’m living من مرده م,اما زندگی میکنم I played a part I’ve been given من نقشی رو ایفا کردم که بهم داده شده بود I’m still kicked out of heaven من همچنان رانده شده از بهشت ام I’m into nothing new من مجذوب …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Nothing از The Rasmus

The Rasmus – Nothing For whatever it’s worth برای هر چیزی که ارزششو داره Yeah you’ve got it آره تو ارزششو داری You know I love when it hurts میدونی وقتی که آزارم میده لذت میبرم I can’t deny it نمیتونم انکارش کنم Always put myself right in front of …

ادامه مطلب »