خانه / انگلیسی / Taylor Swift

Taylor Swift

متن وترجمه آهنگ  I Don’t Wanna Live Forever از Taylor Swift & Zayn

Taylor Swift & Zayn – I Don’t Wanna Live Forever Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you’d call باچشمايي کاملا باز پشت اين چهارديواري نشستم اميدوارم بهم زنگ بزني(انتظار میکشم) It’s just a cruel existence like there’s no point hoping at all اين هستي کاملا ضالمانست مثل اينکه …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Style از Taylor Swift

Taylor Swift – Style Midnight, you come and pick me up no headlights نیمه شب میای و سوارم میکنی، با چراغ های خاموش Long drive, could end in burning flames or paradise رانندگی طولانی، که میتونه به شعله های سوزان یا به بهشت ختم بشه Fade into view, it’s been …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Delicate ازTaylor Swift

Taylor Swift – Delicate THIS AIN’T FOR THE BEST این بهترین نیست MY REPUTATION’S NEVER BEEN WORSE SO اعتبار و خوشنامی من هیچوقت بدتر نبوده پس YOU MUST LIKE ME FOR ME تو باید منو به خاطر خودم دوست داشته باشی WE CAN’T MAKE ANY PROMISES ما نمیتونیم هیچ قولی …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Red ازTaylor Swift

Taylor Swift – Red Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street دوست داشتن اون مثل روندن یه مازاراتی نو ته یه خیابون بن بسته. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly تند تر از باد، مثل گناهی که آدم رو تحریک میکنه …

ادامه مطلب »