خانه / انگلیسی / Kylie Minogue

Kylie Minogue

متن و ترجمه آهنگ Wow ازKylie Minogue

Kylie Minogue – Wow Read my lips ,I’m into you , I’m into you حرفمو از لبام بخون،من مجذوب تو شدم I can’t resist,You’re so hot (get me into the shade) نمیتونم خودم رو کنترل کنم،خیلی جذابی The spotlight’s on , You creep into it چراغ قرمز سبزه،تو به سرعت …

ادامه مطلب »