خانه / انگلیسی / Harry Styles

Harry Styles

متن وترجمه آهنگ Kiwi از Harry Styles

Harry Styles – Kiwi She worked her way through a cheap pack of cigarettes اون دختر مسیرشو با کشیدن یه پاکت سیگار ارزون طی کرد Ha*d li*or mixed with a bit of intellect م*ب قوی یکم با هوشیاری مخلوط شده And all the boys, they were saying they were into …

ادامه مطلب »