خانه / انگلیسی / Evanescence

Evanescence

متن وترجمه آهنگ Everybody’s Fool از Evanescence

Evanescence – Everybody’s Fool Perfect by nature به طور طبيعي عيب و نقص Icons of self indulgence نمادهاي تن آرايي (تن آسايي)ِ Just what we all need …تنها چيزي که همه ما نياز داريم More lies about world that دروغ هاي بيشتري درباره جهاني (مجازي) است که… Never was and …

ادامه مطلب »

متن وترجمه آهنگ Everybody’s Fool از(Evanescence (Amy Lee

Evanescence  (Amy Lee ) – Everybody’s Fool Perfect by nature به طور طبيعي عيب و نقص Icons of self indulgence نمادهاي تن آرايي (تن آسايي)ِ Just what we all need …تنها چيزي که همه ما نياز داريم More lies about world that دروغ هاي بيشتري درباره جهاني (مجازي) است که… …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگ Lithium از Evanescence

Evanescence (amy Lee) – Lithium Lithium , don’t want to lock me up inside ليتيوم ، نمي خواهم خود را در درون حبس كنم Lithium , don’t want to forget how it feels without ليتيوم ، نمي خواهم فراموش كنم كه با نبودت چه احساسي پيدا مي كنم Lithium , …

ادامه مطلب »