خانه / انگلیسی / Emeli Sandé

Emeli Sandé

متن وترجمه آهنگ Next To Me از Emeli Sandé

Emeli Sandé – Next To Me You won’t find him drinking at the table ‎‎او را در حال خوردن نوشیدنی سرمیز پیدا نخواهی کرد Rolling dice or staying out ’til three ‎‎در حالیکه تاس میریزه یا تا ساعت سه بیرون از خونس You won’t ever find him be unfaithful ‎‎ …

ادامه مطلب »