خانه / انگلیسی / Celine Dion

Celine Dion

متن و ترجمه آهنگ (Loved Me Back to Life (Live in Quebec City از Céline Dion

Céline Dion – Loved Me Back to Life (Live in Quebec City) I was walking stuck inside my head من یه مرده‌ی متحرک بودم و گرفتار در افکار خودم I couldn′t get out نمیتونستم بیرون بیام Turn the lights down ناامید شده بودم The voices inside are so loud. صداهای درونم خیلی بلند بودند Need a jump start Catatonia به یک محرک نیاز داشتم، بی حرکت شده بودم I couldn′t feel I wish that I could disappear …

ادامه مطلب »

متن و ترجمه آهنگAshes ازCeline Dion

Celine Dion – Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack) What’s left to say? چه چیزی برای گفتن باقی مونده؟ These prayers ain’t working anymore این دعاها دیگه راه به جایی نمیبرن Every word shot down in flames هر کلمه در بین شعله ها خاموش میشه What’s left to …

ادامه مطلب »