خانه / انگلیسی / Carrie Underwood

Carrie Underwood

متن و ترجمه آهنگ Cry Pretty ازCarrie Underwood

Carrie Underwood – Cry Pretty I am sorry‚ but I am just a girl متاسفم،ولی من فقط یه دخترم Not usually the kind to show my heart to the world که معمولا از مدل دخترایی که قلبشونو به روی همه باز میکنن نیستم I am pretty good at keeping it together من خیلی خوب میتونم از پس مشکلاتم بربیام I hold my composure‚ for worse or for better من خودم رو برای بدتر یا بهتر از اینها هم خونسرد نگه …

ادامه مطلب »