خانه / انگلیسی / Britt Nicole

Britt Nicole

متن وترجمه آهنگ Gold از Britt Nicole

Britt Nicole – Gold You were walking on the moon تو داشتی روی ماه راه میرفتی And now you’re feeling low و حالا احساس افسردگی میکنی What they said wasn’t true چیزی که اونا گفتن درست نبود You’re beautiful تو زیبایی Sticks and stones break your bones I know what …

ادامه مطلب »