خانه / انگلیسی / Anathema / متن و ترجمه آهنگ Parisienne Moonlight ازAnathema

متن و ترجمه آهنگ Parisienne Moonlight ازAnathema

Anathema – Parisienne Moonlight

Play “Parisienne Moonlight”
on Amazon Music
“Parisienne Moonlight”

I feel I know you
احساس ميکنم ميشناسمت

I don’t know how
نميدونم چطور

I don’t know why
نميدونم چرا

I see you feel for me
احساست نسبت به خودم رو ميبينم

You cried with me
با من گريه کردي

You would die for me
حاضري برام بميري

I know I need you
ميدونم که بهت نياز دارم

I want you to
ميخوام که

Be free of all the pain
از تمام درد هايي که

You hold inside
درونت داري،رها شوي

You cannot hide
iنميتوني قايمش کني

I know you tried
ميتونم تلاش کردي

To be who you couldn’t be
تا کسي بشي که نميتوني

You tried to see inside of me
تلاش کردي تا از درون من با خبر بشي

And now I’m leaving you
و حالا دارم ترکت ميکنم

I don’t want to go
نميخوام برم

Away from you
نميخوام ازت دور شم

Please try to understand
لطفا سعي کن بفهمي

Take my hand
دستم رو بگير

Be free of all the pain
از تمام درد هاي درونت

You hold inside
خودت رو رها کن

You cannot hide
نميتوني قايمش کني

I know you tried
ميدونم تلاش کردي

To feel…
تا احساس کني

To feel…
تا احساس کني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *