خانه / انگلیسی / Duke Dumont / متن و ترجمه آهنگ Ocean Drive ازDuke Dumont

متن و ترجمه آهنگ Ocean Drive ازDuke Dumont

Duke Dumont – Ocean Drive

We’re riding down the boulevard
داریم به سمت بلوار میرونیم

We’re riding into the dark night, night
داریم در میان شب تاریک میرونیم

With half the tank and empty heart
با باک نیمه پر و قلب خالی

Pretending we’re in love, when
it’s never enough
تظاهر میکنیم که عاشقیم, در حالی که حسی که داریم هیچوقت کافی نیست

As the silence filled the lonely air
همونطور که سکوت هوای تنها رو پر کرد

Oh, they can hear now now now baby
اوه اونا الان میتونن بشنون عزیزم

We see a storm is closing in,
ما یه طوفان رو میبینیم که داره نزدیک میشه

Pretending we’re escaping
تظاهر میکنیم که میترسیم

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (hold on)
ادامه بده ادامه بده

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (hold on)
ادامه بده ادامه بده

We’re running all the red lights down
ما داریم همه ی چراغ قرمزا رو رد میکنیم

No way that we can stop, no no
امکان نداره که متوقف بشیم, نه نه

A quarter tank is almost gone,
یک چهارم باک تقریبا خالی شده

Pretending we’re in love, when
it’s never enough
تظاهر میکنیم که عاشقیم,
در حالی که حسی که داریم هیچوقت کافی نیست

I wish we could take it back in time
کاش میتونستیم به مرور زمان برگردونیم همه چیو

Before we crossed the line, no
now now, baby
قبل از این که از مرز رد بشیم, نه
الان الان عزیزم

We see a storm is closing in
ما یه طوفان رو میبینیم که داره نزدیک میشه

I reach out for your hand
من دستمو برای دست تو دراز کردم

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (hold on)
ادامه بده ادامه بده

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (hold on)
ادامه بده ادامه بده

Oh oh, hold on, oh yeah, hold on
اوه اوه ادامه بده, اوه آره, ادامه بده

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (
hold on), hold on
ادامه بده ، ادامه بده

Don’t say a word while we
danced with the devil
یه کلمه هم نگفتیم وقتی که داشتیم با شیطان میرقصیدیم

You brought the fire to a world so cold
تو آتیش رو به یه دنیای خیلی سرد آوردی

We’re out of time on the
highway to never
ما توی بزرگراهی که به “هیچوقت” ختم میشه زمانمون تموم شد

Hold on (hold on), hold on (hold on)
ادامه بده ، ادامه بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *