خانه / انگلیسی / Carrie Underwood / متن وترجمه آهنگ The Fighter از Keith Urban ft. Carrie Underwood

متن وترجمه آهنگ The Fighter از Keith Urban ft. Carrie Underwood

The Fighter – Keith Urban ft. Carrie Underwood

I know he hurt you
من میدونم اون به تو صدمه زد

Made you scared of love, too
scared to love
باعث شد تو از عشق بترسی ، خیلی از عشق بترسی

He didn’t deserve you
اون لیاقت تورو نداشت

Cause your precious heart is a
precious heart
چون قلب گرانبها تو یه قلب لطیفه

He didn’t know what he had and
I thank God, oh, oh, oh
او نمیدونست چی رو داشته و من از خدا متشکرم

And it’s gonna take just a little time
و این فقط یه مدت کوتاه طول کشید

But you’re gonna see that I
was born to love you
اما تو خواهی دید که من بدنیا اومدم که تو رو دوست داشته باشم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I promise I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

Look in the mirror
به آینه نگاه کن

You’re beautiful, so beautiful
تو زیبایی ، خیلی زیبایی

I’m here to remind you
من اینجام که بیادت بیارم

You’re my only one, let me be the one
تو یکی فقط مال من هستی ، بذار من هم اون یک نفر باشم

To heal all the pain that he
put you through
تا التیام بدم تمام دردهایی که اون سرتاسر تو قرار داده

It’s a love like you never knew
این یه عشقه شبیه چنانکه تو هیچوقت نمیدونستی

Just let me show you
فقط بذار نشونت بدم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I promise, I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

I wanna believe that you got me, baby
من میخوام باور کنم که تو منو بدست آوردی

I swear I do from now until
the next life
من قسم میخورم از الان تا زندگی بعدی

I wanna love, wanna give you
all my heart
من میخوام دوستت بدارم ، میخوام تمام قلبم رو بت بدم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

I won’t let you fall
من اجازه نمیدم سقوط کنی

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

I promise I’ll never make you cry
من هیچوقت تورو به گریه نمیندازم

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

What if I fall?
اگر من سقوط کنم چی؟؟

What if I cry?
اگر من گریه کنم چی؟؟

And if I get scared?
و اگر بترسم چی؟

I’ll hold you tighter
تورو محکم تر بغل میکنم

When they’re tryna get to you,
baby, I’ll be the fighter
وقتی که اونا سعی کنن تورو بدست بیارن عزیزم ، من یه جنگجو میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *