خانه / انگلیسی / Katy Perry / متن وترجمه آهنگ Part Of Me از Katy Perry

متن وترجمه آهنگ Part Of Me از Katy Perry

Katy Perry – Part Of Me

Days like this, I want to drive away
تو همچين روزهايي دلم ميخواد بزم به جاده

Pack my bags And watch your shadow fade
وسايلم رو جمع کنم و محو شدن سایه ات رو ببینم

You chewed me up And spit me out
تو من رو جويدي و تُف کردي بیرون

Like I was poison in your mouth
.انگار که توي دهنت مثل يه زهر, تلخ بودم

You took my light You drained me down
تو نور چشمم رو گرفتي, من رو خرد کردي

But that was then And this is now
ولي اون گذشت و الان اينـه

Now look at me!
.حالا من رو ببين

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

Throw your sticks and stones
نيش و کنايه های الکی خودت رو بگو بم

Throw your bombs and bones
بُمب و توپت رو پرت کن (هر کاری در توان داری انجام بده)

But you’re not gonna break my soul.
.اما نميتوني روح من رو بشکني

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

I just wanna throw my phone away
فقط ميخوام تلفنم رو کنار بذارم

Find out who is really there for me
بفهمم چه کسی واقعا اونجا برای من هستش

You ripped me off, Your love was cheap
تو منو پاره پاره کردی, عشق تو کم ارزش بود

It was always tearing at the seams
تو هميشه مشکلات کوچک رو بزرگ تلقی می کردی
(دَرزي رو شکافته تر ميکردي)

I fell deep, you let me down
احساس سرگشتگی کردم و تو مأیوسم کردم

But that was then and this is now
ولي اون گذشت و الان اينـه

Now look at me!
.حالا من رو ببين

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

Throw your sticks and stones
نيش و کنايه های الکی خودت رو بگو بم

Throw your bombs and bones
بُمب و توپت رو پرت کن (هر کاری در توان داری انجام بده)

But you’re not gonna break my soul.
.اما نميتوني روح من رو بشکني

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever take away from me, no!
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

Now look at me I’m sparkling
حالا ببين که دارم ميدرخشم

A firework, a dancing’ flame
.مثل يه آتش بازي و شعله رقصان

You won’t ever put me out again
ديگه نميتوني منو بکشي بيرون

I’m glowing’, oh woah
.من دارم ميـتابم

So you can keep the diamond ring
ميتوني حلقه الماس رو واسه خودت نگه داري

It don’t mean nothing anyway
ديگه براي من ارزشي نداره

In fact you can keep
everything, yeah, yeah, yeah
اصلاً ميتوني همه چيز رو نگه داري

Except for me!
به جز برا خاطر من (من رو بخوای باز بدست بیاری)

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

Throw your sticks and stones
نيش و کنايه های الکی خودت رو بگو بم

Throw your bombs and bones
بُمب و توپت رو پرت کن (هر کاری در توان داری انجام بده)

But you’re not gonna break my
.اما نميتوني روح من رو بشکني

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

Throw your sticks and stones
نيش و کنايه های الکی خودت رو بگو بم

Throw your bombs and bones
بُمب و توپت رو پرت کن (هر کاری در توان داری انجام بده)

But you’re not gonna break my
.اما نميتوني روح من رو بشکني

This is the part of me
اين قسمتي از منـه

That you’re never gonna ever
take away from me, no
.که ديگه هيچوقت نميتوني ازم بگيريش

no, no

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *