خانه / انگلیسی / Melanie C / متن وترجمه آهنگ I Turn To You از Melanie C

متن وترجمه آهنگ I Turn To You از Melanie C

Melanie C – I Turn To You

When the world is darker than I can understand.
زمانیکه دنیا تاریکتر ازچیزیکه من بتونم بفهمم

When nothing turns out the way I planned.
زمانیکه چیزهانتیجه نمیدن اونطورکه من برنامه ریزی کردم

When the sky turns grey and there’s no end in sight.
وقتی آسمون ابری میشه و انتهاش پیدا نیست

When I can’t sleep through the lonely night.
وقتی شبها تنهام و خوابم نمیبره

I turn to you.
به تو رو میارم

Like a flower leaning toward the sun.
درست مثل گلی که به طرف آفتاب خم میشه

I turn to you.
به تو رو میارم

‘Cos you’re the only one.
چون تو تنها شخصی هستی

Who can turn me around
که میتونه منو از خودم بیرون بیاره

when I’m upside down.
وقتی تو خودم هستم

I turn to you.
به تو رو میارم

When my insides are wracked with anxiety.
و قتی درونم از نگرانی و اضطراب پره

You have the touch that will quiet me.
تو با نوازشت من رو آروم می کنی

You lift my spirit
و روحم رو زنده کردی

You melt the ice.
یخ زندگیم رو آب کردی(گرمی و صمیمیت به زندگیم بخشیدی)

When I need inspiration,
وقتی به وحی نیاز دارم

when I need advice.
وقتی که به نصیحت نیاز دارم

I turn to you.
به تو رو میارم

Like a flower leaning toward the sun.
درست مثل گلی که به طرف آفتاب خم میشه

I turn to you.
به تو رو میارم

‘Cos you’re the only one
چون تو تنها کسی هستی

Who can turn me around when I’m upside down
که میتونه منو از خودم بیرون بیاره وقتی که تو خودم هستم

I turn to you
به تو رو میارم

Where would I be?
کجا میتونستم باشم؟

What would I do?
چیکار میتونستم بکنم؟

If you’d never helped me through
اگه به من کمک نمی کردی

I hope someday if you’ve lost your way.
امیدوارم اگه روزی، راهت رو گم کردی

You could turn to me like I turn to you.
تو هم مثل من که به تو رو آوردم، به من رو بیاری

I turn to you.
به تو رو میارم

Like a flower leaning toward the sun.
درست مثل گلی که به طرف آفتاب خم میشه

I turn to you.
به تو رو میارم

‘Cos you’re the only one.
چون تو تنها کسی هستی

Who can turn me around when I’m upside down.
که میتونه منو از خودم بیرون بیاره وقتی که تو خودم هستم

I turn to you.
به تو رو میارم

I turn to you.
به تو رو میارم

When fear tells me to turn around
وقتی ترس و وحشت به من میگه که دور و برش باشم

I turn to you. ‘Cos you’re the only one.
به تو رو میارم چون تو تنها کسی هستی

Who can turn me around
که میتونه منو از خودم بیرون بیاره

when I’m upside down.
وقتیکه تو خودم هستم

I turn to you. I turn to you.
به تو رو میارم به تو رو میارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *